Preparation for cleaning your house

೧. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಹೊರಡಬೇಡಿ. ಕನಿಷ್ಟ ಇಬ್ಬರಾದರೂ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯುಂಟಾದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯ ದೊರಕುತ್ತದೆ. (ತಮ್ಮ ಮನೆ ನಾಶವಾದುದನ್ನು ಕಂಡು ಹೃದಯಾಘಾತವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ)

೨. ಪ್ರವಾಹದ ನoತರ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂದಾಗಲೀ ಯಾವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದಾಗಲೀ ಮುಂದಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೈಹಿಕವಾದ ಅಥವ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ.

೩. ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಬೇಡ. ಹಾವುಗಳ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸು ಸೋರಿಕೆಯ ಅಪಾಯ ಇರಬಹುದು.

೪. ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ, ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಯಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಮಣ್ಣು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗೇಟನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

೫. ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗೇಟನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಲೇ ಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೇಟನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆರೆಯಿರಿ.

೬. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಭದ್ರವಾದ ಹಿಡಿತವಿರುವ ಬೂಟ್ಸ್ ತರಹದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಸುಕು ಸಿಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೂಗಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಗ್ಗವೊಂದನ್ನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

೭. ಮನುಷ್ಯರ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶವಗಳು ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತೇಲಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶವವೊಂದು ಕಂಡಲ್ಲಿ, ಬರಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಮನುಷ್ಯರ ಶವವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪೋಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

೮. ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ನೀರು ಯಾವ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿತ್ತೆಂದು ಗಮನಿಸಿ, ಬಣ್ಣದಿಂದ ಗುರುತು ಹಾಕಿ. ನಾವು ಈಗ ಎದುರಿಸಿರುವ ಪ್ರವಾಹ ಶತಮಾನದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ಆದ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು. ನಾವು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಬೇಡ.

೯. ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಮನೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.

೧೦. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮನೆಯ ಕಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಓಳಗೆ ಹೋಗಿ.

೧೧. ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.

೧೨. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ, ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸರಬರಾಜನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

೧೩. ಮನೆಯ ಹೊರಬಾಗಿಲುಗಳು ಕಸಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವಾದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.

೧೪. ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತೆಗಿದಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ.

೧೫. ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕ ನಂತರ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ನೇತು ಹಾಕಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.

೧೬. ಲೈಟರ್, ಸಿಗರೇಟ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮುಂತಾದ ಬೆಂಕಿಯುಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ.

೧೭. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣದ ಪ್ಲಗ್-ಅನ್ನೂ ಗೋಡೆಯ ಸಾಕೆಟ್-ನಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.

೧೮. ಫ್ರೀಸರ್-ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ.

೧೯. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

೨೦. ನಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಫ್ಲಶ್-ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

೨೧. ಮನೆಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೆಸರುಮಯವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

೨೨. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಹರಿದಾಡುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

 1. Do NOT depart for your home alone, have atleast two Adults with you , so that incase of emergency help can be readily available (there have been cases of people having a Heart Attack after witnessing their destroyed homes).

 2. When going back home for the first time after the floods , do NOT take children along, we cannot predict what we will experience there or what dangers we will face, do NOT let children be exposed to physical or mental dangers

 3. Do NOT go to your home at night, dangers such as snakes and gas leaks can be present

 4. After floods it is possible for the roads and front yard leading up to your home to be piled up with mud up to a height of 1 feet , difficulty in opening the gate may be experienced

 5. The possibility of poorly built walls collapsing upon opening the gate is high, be careful and open the gates slowly

 6. Avoid slipping and falling in the mud, use footwear like boots with thick soles for better grip. Ensure your safety by wearing a mask. If a mask is not available , tie a cloth around your nose and keep sturdy ropes on hand in case of emergency

 7. It is possible for the corpses of humans or animals to be washed up near our homes. If a corpse is found, do NOT touch it with bare hands. If a Human Corpse is found contact the police

 8. Before entering the house take a note of how high the water reached by checking the marks on the walls, make a mark using paint or other markers. The flood we have faced is something that is only experienced once in a century, the cause of such widespread distruction was partly due to no records existing of any such events in the past. let us not let the future generations suffer as we did

 9. Before entering the house take pictures from all around the house and keep track of signs that may suggest that the house is damaged

 10. If possible try to open the windows of the house from the outside and wait for sometime, only then enter the house

 11. Be conscious about snakes both in and around your boundary.

 12. Switch off your Electric Main switch before entering the house. Turn off the

  gas supply pipelines.

 13. Chances are that the External door frames may be clogged with debris, To

  open up the doors we need to push harder. If the building is old, it may lead to its

  overall strength issues so beware.

 14. Once you open the door and you sense an ill odour then keep the door and

  windows open for sometime before entering the house.

 15. Once you open the door you can see the entire re arrangement. You can even

  see your things floating in the water. So forecast the chances of some hanging

  objects and all which may fall on your head

 16. Never use lighter, cigarette, candle or any other sparking objects.

 17. Carefully remove the plug wire of all the electric appliance from the socket.

 18. Chances are that all the meat products that are kept in the freezer may be

  deteriorated, which will produce methane gas which is dangerous so beware.

 19. Make sure that you make a proper list and account of the damage the flood

  caused. If possible take the photographs of the damaged item in its current

  condition.

 20. Make sure the water coming through the pipes and flush is pure.

 21. Chances are that, most of the things (Furniture, Books) are submerged in dirt.

  Remember to keep photographs of this at that condition itself.

 22. Open the windows and doors during the day and allow for clean air circulation.

Last updated